Překlady

In a new translation
by Rosamund Bartlett, she “understood clearly . . . that he was repulsed by her hand, her gesture, and the sound she made with her lips.”

@ WWW.nytimes.com

Překlady
Překládáme pro naše klienty. Jestliže je pro učitele zásadní chápat prostředí, ve kterém se jeho student pohybují a rozumět alespoň obecně tomu, co dělají, pro překladatele toto platí dvojnásob.

Pokud chcete získat opravdu kvalitní překlad, musí ho vytvořit člověk, který nejen hovoří dobře anglicky, ale který také rozumí tomu, co překládá. A nikdo nerozumí všemu. Proto je nejlepší vychovat si “vlastního” překladatele, který rozumí oboru, který překládá.

A protože nikdo nerozumí všemu, často odevzdáváme překlady „nehotové“.  A ještě se tím chlubíme.

Pokud pošlete někomu odborný dokument na překlad a do druhého dne dostanete text přeložený bez jediné otázky, bez jediné konzultace, věřte, že v překladu bude několik zásadních chyb.

Pokud máte zájem, díky našim partnerům vám zajistíme vám i překlady do jiných jazyků.