Systém řízení výuky

Řízení výuky
Jazykový audit, vedení docházek, testování, vytváření interních jazykových směrnic.

Díky našim zkušenostem vytváříme systémy jazykového vzdělávání pro velké firmy. Na základě možností dané firmy stanovíme realistický program výuky, její ideální frekvenci, počty kurzů a účastníků. Vytvoříme škálu hodnocení tak, aby bylo možno měřit dosažitelný pokrok a promítnout ho do ročního hodnocení a KPI studenta (Evropský referenční rámec není pro toto hodnocení použitelný). Navrhneme systém testování a celkové kontroly nad probíhajícím vzděláváním. Náš testovací software se řadí mezi špičku nejenom v České republice, ale i na světě. To vše za pomocí našeho vlastního systému Jakobson určeného pro účinnou kontrolu nad vzdělávacími aktivitami. Tento systém výuky jsme pomáhali nastavovat ve firmách jako je Heineken, Hartmann-Rico, RWE a FEI.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

 

 

 

 

 

 

 

A sequence of sounds can function as the vehicle for the meaning, but how exactly do the sounds perform this function? What exactly is the relation between sound and meaning within a word, or within language generally?

@ WWW.marxists.ORG