KDO NEJSME

The questions that fill people with emotion are “Who are we?” and, more ominously,
“Who are we not?”

@ WWW.WASHINGTONPOST.COM

 

 

 

 

 

Nejsme ti, kteří slíbí všechno a hned.

Nejdřív potřebujeme zjistit co nejvíce o studentovi – jaká je jeho zkušenost s jazykem, jak je motivovaný, vytížený a jaké má cíle. Teprve na tomto základě jsme schopni navrhnout vhodný postup do budoucna.

Každému se snažíme pomoci, ale ne vždycky to vyjde. Někdy to nejde časově, někdy si nesedneme lidsky. Neumíme všechno – například výuku dětí, nebo výuku odborné terminologie, kterou neovládáme, necháváme na specialistech. Ne vždy jsme  k dispozici – v současné době se věnujeme velkému množství zákazníků a může se stát, že kapacitně vám v konkrétním období nebudeme moci vyhovět.

 

I když proti Evropské unii nic nemáme, nepřijímáme zakázky financované z prostředků strukturálních fondů Evropské unie.